Tasca ESO: dictat en línia

Tasca (7 de maig): obre un Open Office i escriu el que sentiràs (fes clic aquí).

ESO: tasca (L·L)

1. Obre l'Open Office i fes una graella de 6 columnes.
2. Classifica aquestes paraules, segons comencin per COL·L, IL·L, AL·L, MIL·L o acabin per IL·LA, EL·LA:

col•laboracionisme mil•lenarisme mil•lenarista mil•lenni mil•lerita col•laboracionista col•laborador col•laborar col•lació il•licitud il•limitable il•limitadament il•limitat il•liri il•lita il•literari il•literat il•lític il•localitzable il•lògic il•lògicament col•lacionable col•lacionar col•lador col•lagen flagel•lar, flagel•la,il•liberal, l•lergologia al•liaci al•liària al•licient al•ligació al•ligàtor al•lil al•locòrtex al•lòcton al•locució il•lícit il•licità il•lícitament fontanel•la, gemel•lar, helvel•la, instil•lar col•lagenosi col•lapsar col•lapse col•latari col•lateral col•lateralitat col•lateralment al•loempelt al•loerotisme al•loestèsia al•lofànic al•lòfon al•lofonia al•lofònic col•latiu col•lecció mil•lenarisme mil•lenarista mil•lenni mil•lerita col•lectici al•legorització al•legoritzar al•lel al•lèlic al•lelomorf al•lelomorfisme al•lelopatia al•leluia al•lergen al•lèrgia al•lèrgic col•lectiu col•lectivament col•lectivisme col•lectivista al•lílic al•literació al•literar al•lo- al•locentrisme col•lectivitat col•lectivització col•lectivitzar col•lector col•lectoria col•lega col•legatari col•lege col•legi l•legable al•legació al•legador al•legar al•legat al•legoria al•legòric al•legòricament al•legorisme al•legorista al•lergogen al•lergòleg col•legiació col•legial mil•lèsim mil•li- mil•liampere mil•liamperímetre mil•liar mil•liari mil•libar mil•ligram mil•lilitre mil•limetrat mil•límetre mil•limètric mil•lirem col•leccionador col•leccionar col•leccionisme col•leccionista col•lecta col•lectar mil•livolt il•luminable il•luminació il•luminador il•luminar il•luminat il•luminatiu il•luminisme il•luminista il•lús il•lusament il•lusió il•lusionable il•lusionador il•lusionar il•lusionisme il•lusionista il•lusori il•lusòriament il•lustració il•lustrador il•lustrar il•lustrat il•lustratiu.

3. Posa-li un títol al document i guarda'l.

ESO: tasca La l·l.

1. Fes clic aquí i fes l'exercici.

ESO: tasca La M/N

1. Obre l'Open Office.
2. Fes clic aquí. S'obrirà una nova finestra. Copia-la a l'Oppen office.
3. Sota allò que has copiat, fes una graella de 4 columnes i 2 files.
4. A la 1a columna hi has d'escriures les paraules que s'escriuen amb M, a la 2a columna, les que s'escriuen amb MP, a la 3a les que s'escriuen amb N i a la 4a, amb NN.
5.Guarda l'Open  Office.

Tasca ESO: Treballem la memòria.

1. Obre un Open Office.
2. Redacta una memòria de 15 línies. Segueix les instruccions del llibre. Recorda que es tracta d'un text que conté el relat  de vivències o experiències  personals.
3. Pots incloure-hi anècdotes. El text de 15 línies hauria d'estar dividit en 3 parts (cada part serà un punt i a part):
       a)Intrducció: on expliques sobre qui parlaràs i el situes en l'època. Per ex. pots parlar de tu mateix i    comentar que s'esdevé en l'actualitat.
      b)Nus: és la part més llarga (entre 8 i 11 línies). Explicaràs, per ex. , el període de la teva vida que vols contar i alguna anècdota.
     c)Desenllaç: d'unes 3 o 4 línies. Miraràs d'acabar el relat, destacant una conclusió final.
4. Guarda el document.

Tasca ESO: Barbarismes: "lo" i "tenir que"

1. Obre un Open Office.
2. Copia aquestes oracions i torna-les a escriu correctament a l' Open Office:
  -Lo que més m'agrada és tenir que anar a comprar begudes.
  - No estic d'acord en què lo únic que me donis sigui de marca barata.
  -No diguis lo que no penses.
  -Tenc que anar a una festa.
  -Ara ja sé per què tenc que arribar d'hora.
  -Sempre tens que fer-me la contrària.
  -Si vols un consell, lo millor que pots fer és acceptar la feina.
   -Si tenguessis que triar un premi, tendries que triar la més bona.

3. Guarda el document.

Tasca ESO: conjugar verbs j/g, tj/tg, tx

1. En aquest exercici practicaràs la conjugació d'alguns verbs que ens porten, de vegades, a la confusió.
2. Obre l'Open Office i fes una graella de 6 columnes i 7 files.
3. A la primera cel·la de cada columna posa-hi aquests 5 verbs: despatxar, jutjar, trepitjar, passejar i empatxar.
4. Ara  escriu "jo, tu, ell,..." a tots els verbs i conjuga'ls.
5. Guarda el document.

ESO: tasca J,G

1. Fes clic aquí. S'obrirà un pàgina nova d'un conte. L'has de llegir.
2. Obre l'Open Office. Fes una graella de 5 columnes per 10 files.
3. En el conte que has llegit hi has de trobar:
    -10 paraules amb J. Copia-les a la primera columna.
    -10 paraules amb G. Copia-les a la  segona columna.
    -10 paraules amb TJ/ TG. Copiales a la tercera graella.
    -10 paraules amb X. Copia-les a la quarta graella.
    -10 paraules amb IX. Copia-les a la cinquena graella.
4. Guarda el document.

Eso : tasca descripció

1. Cerca una imatge d'un paisatge que t'agradi molt. Per exemple, un desert, una platja , etc.
2. Cerca-la al google imatges i copia-la a un Open Office.
3. Descriu el paisatge 15 línies a l'Open Office.
4. Guarda el document.

Eso: la síl·laba

1. Fes clic aquí
2. S'ha obert una pàgina nova. Hi ha dos exercicis de separació de síl·labes. ELs has de fer.